Onze organisatie

Wij willen een klankbord zijn voor ouders en een veilige haven voor kinderen en jongeren.

Stichting Superhelden is een organisatie die staat voor zorg op maat en persoonlijk contact. 

Te vaak nog vallen kinderen en jongeren tussen wal en schip omdat het ontbreekt aan een specifiek label of waarbij de problematiek als ingewikkeld wordt bestempeld. Stichting Superhelden denkt in oplossingen en mogelijkheden en draagt graag bij aan een glimlach.


Naast een bestuurder, die voor de dagelijkse leiding verantwoordelijk is, kent de stichting een raad van toezicht die de kwaliteit bewaakt en toezicht houdt op de betrouwbaarheid en transparantie van de stichting.

Stichting Superhelden is SKJ geregistreerd, HKZ gecertificeerd en aangesloten bij de Branchevereniging Kleinschalige Zorg.

Onze medewerkers zijn allen in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en volgen met regelmaat gerichte en passende scholingen.


Onze organisatie heeft geen winstoogmerk.