DAGOPVANG WERKT

 
Na het afsluiten van de schoolperiode komt uw zoon of dochter in een fase van zijn of haar leven dat er een vervolgstap gemaakt moet worden. Normaal gesproken zou dit betekenen aan het werk gaan of, wanneer dat niet als vanzelfsprekend mogelijk is, naar een dagbesteding.

Maar wat als zowel het werken maar ook een dagbesteding niet passend is?


Binnen Dagopvang Werkt streven wij naar een op maat weekprogramma waarbinnen een passende werkplek (begeleid of onbegeleid) een onderdeel is. Samen met de jongere wordt gekeken naar interesses, energieniveau en hun eigen beeld van een zinvolle vulling van de dagen.