Onze tarieven

Onze tarieven zijn mede afhankelijk van de mate van begeleiding die de jongere nodig heeft. In geval van een hogere begeleidingsbehoefte kan, in geval van de tarieven voor activiteitendagen en logeren (in overleg), hiervan afgeweken worden.  

De tarieven voor 2020 bedragen voor

Individuele begeleiding   €45,00 per uur

Activiteitendag                €238,00 

Logeren                          €550,00

In overleg kan vervoer geregeld worden.

De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. 


Annuleren kan kosteloos tot twee weken voorafgaand aan de activiteit. Wanneer u wilt annuleren binnen twee weken tot de datum van de activiteit bent u annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten bedragen 25% van het totale factuurbedrag.