DAGOPVANG ONTSPANT

In onze dagopvang ontspant groep staat welbevinden en ontspanning bovenaan. Hoewel in overleg met ouders gewerkt kan worden aan het aanleren van algemeen dagelijkse levensverrichtingen, is deze dagopvang vooral bedoelt om ouders te ontlasten en ontzorgen in de zorg voor hun kind.


We kijken samen met de ouders naar de meest prettige invulling van de dag, dit vanuit de begeleidingsbehoefte van de jongere.