Onze tarieven

Onze tarieven zijn mede afhankelijk van de mate van begeleiding die de jongere nodig heeft. 

U kunt onze tarievenlijst opvragen via info@stichtingsuperhelden.nl


De tarieven worden jaarlijks op opnieuw vastgesteld en lopen van 1 januari tot en met 31 december per kalenderjaar.