Goed om te weten

Wij zijn een open organisatie waar wij graag iedereen welkom willen heten, maar helaas kunnen we niet alles.

Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, agressie jegens zichzelf of de ander of verslavingsproblematiek dan kunnen wij u helaas niet helpen. Ook bieden wij geen behandeling. 

Omdat wij ons realiseren dat de ernst van de problematiek verschillend kan zijn, blijven wij altijd open staan voor een gesprek.


Mocht u niet tevreden zijn met onze dienstverlening dan horen wij dit graag. Natuurlijk doen wij er vervolgens alles aan om er samen met u uit te komen.

Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kunt u terecht bij een externe klachtenfunctionaris van CBKZ. Tevens zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

U kunt onze klachtenregeling bij ons opvragen.


Onze organisatie vindt het welbevinden van de gezinnen waarbinnen wij werken erg belangrijk. Wij snappen als geen ander dat dit welbevinden wel eens onder druk kan staan. Wij maken dit bespreekbaar.

Daarnaast werken wij met de Meldcode. Op de website van de Rijksoverheid kunt u hier meer informatie over vinden.